Gemeenschappelijke Regelingen, jaarstukken en ontwerpbegrotingen worden behandeld.

Vries, 28 juni 2016.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering zijn de jaarstukken en begrotingen van een aantal Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld. Dit is voor het eerst dat een aantal Gemeenschappelijke Regelingen op deze wijze behandeld werden door de Gemeenteraad.

De jaarstukken en begrotingen van de navolgende Gemeenschappelijke Regelingen zijn vastgesteld.

  • Alescon;

  • Interregionale Sociale Dienst (ISD) Werkplein Baanzicht;

  • Regionale UitvorinsDienst (RUD);

  • Recreatieschap drenthe;

  • GGD;

  • Veiligheidsregio Drenthe.

Op basis van de jaarstukken en ontwerp begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen heeft de Gemeenteraad het navolgende besloten.

  1. Op de jaarstukken 2015 en ontwerpbegrotingen 2017 van Alescon, ISD Werkplein Baanzicht, RUD en Recreatieschap Drenthe geen zienswijzen in te dienen.

  2. Op de jaarstukken 2015 en ontwerbegrotingen 2017 van de GGD en de VRD een zienswijze indienen conform de brieven van het College, welke bij het raadsvoorstel gevoegd waren.

 

Gemeentebelangen heeft ingestemd met dit agendapunt. De gemeenteraad is met algehele stemmen akkoord gegaan.

 

Aanverwante artikelen:

Gemeenschappelijke regeling Werkplein Baanzicht Drentse Aa.