Zonnepark op Groningen Airport Eelde.

28 juni 2016. Een van de agendapunten van de Gemeenteraadsvergadering ging over de omgevingsvergunning voor de aan te leggen zonneakker op het middenterrein van onze luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE).

De initiatiefnemer Zonnepark Energie wil een zonneakker aanleggen op een oppervlakte van 20 hectare, hier komen al met al 77.000 zonnepanelen, dit is goed voor de stroomvoorziening van in totaal maar liefst 5.500 huishoudens. Hiermee zou de grootste zonnepark van Nederland van dit moment gerealiseerd worden.

Voor iedere vergunning die afgegeven wordt, dienen Leges aan de gemeente betaald te worden, dus ook voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning in dit geval. Dit is echter de eerste keer dat de Leges in termijnen betaald mogen worden.

Deze Leges waren bij dit agendapunt een punt van discussie.

Een aantal van de vragen die gesteld werden en zorgen die geuit werden zijn,

  • Laat de verordening  op leges wel de ruimte dat deze leges in termijnen betaald wordt;

  • Hoe groot is het risico dat de gemeente loopt, wanneer mocht blijken dat er slechts een deel van het totaal van de 77.000 zonneconnectoren aangelegd wordt en hoe denkt het college dat de gemeente het verschuldigde lege bedrag dan alsnog krijgt?

  • Gaat er geen precedentwerking uit, wanneer we hierbij toestaan dat Leges in termijnen betaald kunnen worden, waarom zouden andere initiatiefnemers van projecten niet dezelfde rechten krijgen? Waarom zou de een de Leges wel in termijnen mogen betalen en de ander niet.

 

de discussie werd dusdanig groot en had zo’n groot onduidelijkheidsgehalte, dat de gemeenteraad uiteindelijk besloten heeft dit agendapunt niet verder te behandelen. Wethouder Wijbenga krijgt nu 2 weken de tijd om met duidelijke antwoorden te komen op de gestelde vragen. Wethouder Teun Wijbenga heeft nu de mogelijkheid de raad schriftelijk te overtuigen.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 12 juli zal dit punt opnieuw op de agenda van de gemeenteraad staan.