Zuidlaardermarkt, een nieuwe verordening is vastgesteld.

Vries, 28 juni 2016.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond de wijziging op de Verordening voor de paardenmarkten op de agenda. Het gaat daarbij om de paardenmarkt van de Zuidlaarder markt.

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden naar aanleiding van de Zuidlaarder markt van 2015. Hier zijn een aantal verbeterpunten naar voren gebracht.

Een van de verbeterpunten die naar voren gebracht zijn, is de geluidsoverlast van de kermis voor de paarden. In de Verordening wordt de paardenmarkt verplaatst, deze komt verder af te staan van de kermis.

Verder wordt het gebied voor de aanvoer en keuring van de paarden afgeschermd, niet iedereen krijgt toegang tot dit gebied. Uitsluitend de handelaren, dierenartsen, keuringsartsen en derden, mits zij zich 24 uur van tevoren hebben aangemeld. Door het beperkt toelaten van mensen op het aanvoerterrein wordt geprobeerd rust te creëren voor de paarden.

De PvdA vond het nodig om dit te wijzigen door middel van een Amendement. Zij waren van mening dat dierenbelangenorganisaties expliciet vermeld dienden te worden en dat zij zich niet 24 uur van tevoren hoeven aan te melden. Gemeentebelangen heeft tegen dit Amendement gestemd, aangezien wij van mening zijn dat ook dierenbelangenorganisaties zich best 24 uur van tevoren kunnen aanmelden, zij behoeven wat ons betreft niet een speciale status te krijgen.

Gemeentebelangen heeft wel ingestemd met de gewijzigde Verordening voor de paardenmarkt van de Zuidlaarder markt, deze Verordening en alle bijbehorende punten zijn met algemene stemmen aangenomen, met andere woorden alle 23 raadsleden stemden hier voor.