Begroting Meerschap Paterswolde, mosterd na de maaltijd.

14 juni 2016. De concept begroting voor 2017 van het Meerschap van het Paterswoldse meer stond op de agenda van de Gemeenteraad van Tynaarlo.

Voordat het agendapunt in behandeling werd genomen, gaf Voorziter Marcel Thijsen aan Wethouder Hofstra het woord.

Nina Hofstra is voorzitter van zowel het Dagelijks Bestuur als van het Algemeen Bestuur van Meerschap Paterswolde. De wethouder gaf aan dat de begroting, waar de raad nu over ging praten, reeds op de dag daarvoor door het Algemeen bestuur van het Meerschap was geaccordeerd.

Aangezien de raad werd gevraagd zienswijzen mee te geven naar deze bespreking van de begroting voor het bestuur van het Meerschap, is dit nu niet meer mogelijk.

 

De stukken van Meerschap Paterswolde werden, volgens zeggen van Wethouder Hofstra , wel vroeg genoeg naar onze gemeente gezonden, maar het lijkt er op dat dit ergens in de organisatie van onze gemeente is blijven steken. Hierdoor zijn deze stukken niet vroeg genoeg via het Presidium naar de gemeenteraad gekomen.

Vanuit Gemeentebelangen zijn er geen opmerkingen omtrent de begroting gemaakt. Wel plaatste Peter van Es de opmerking dat het hem bevreemd dat een van de leden van het Algemeen bestuur vanMeerschap Paterswolde  ook in het Presidium zit, maar dat zij geen aandacht heeft gehad voor het tijdig agenderen van dit agendapunt. Dan had het wel fatsoenlijk besproken kunnen worden, waardoor onze zienswijzen wel meegenomen hadden kunnen worden naar de bespreking door het bestuur van het Meerschap.

 

Doordat de concept begroting voor 2017 reeds was vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Meerschap Paterswolde, heeft de Gemeenteraad afgezien van het indienen van zienswijzen. Dit zou mosterd na de maaltijd zijn.