Transformatie Sociaal Domein geëvalueerd.

Vries, 14 juni 2016.

We hebben de evaluatie van de transformatie van het Sociaal Domein besproken in de Raadsvergadering. Dit punt stond op de agenda op verzoek van de fractie van GroenLinks.

Onze fractie kan zich op zich wel vinden in de evaluatie van het gevoerd beleid met betrekking tot de transformatie op het Sociaal Domein.

Er zijn een aantal punten aangegeven waarop men verbetering wil doorvoeren.

Uiteraard is Gemeentebelangen van mening dat er niemand tussen wal en schip mag vallen bij de onderdelen van het Sociaal Domein dat nu onder de regie en verantwoording van de gemeente valt. Dat spreekt voor zich.

Wij onderkennen dat gedurende het eerste jaar, waarin dit onder verantwoording van onze gemeente valt, niet alles 100% vlekkeloos is verlopen en dat er verbetering dient plaats te vinden. Maar zoals gezegd, dit onderkent het College ook.

 

Motie GroenLinks.

GroenLinks diende een Motie in met betrekking tot afspraakbanen, de Motie houd in het kort het volgende in.

In het sociaal akkoord is de afspraak gemaakt dat tot 2025 in totaal 25.000 afspraakbanen of garantiebanen bij de overheid worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. GroenLinks is van mening dat Gemeente Tynaarlo hieromtrent het goede voorbeeld dient te geven ten opzichte van het bedrijfsleven. Onze gemeente heeft tot op heden onvoldoende bijgedragen aan de banenafspraak.

Daarom wordt er gevraagd de raad voor 1 november 2016 te informeren op welke wijze de gemeente zal bijdragen aan de banenafspraak.

Voor deze Motie hebben gestemd Jarko Weering van onze partij, GroenLinks, Leefbaar en Hennie van de Born van ChristenUnie. 8 Stemmen voor en 15 stemmen tegen.

Daarmee haalde de motie het niet.

Met het agendapunt werd verder ingestemd.