Gemeenschappelijke regeling Werkplein Baanzicht Drentse Aa.

14 juni 2016. Tijdens de Raadsvergadering werd het voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd om de HERZIENE tekst voor de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Baanzicht Drentse Aa vast te stellen.

Gemeentebelangen heeft geen bezwaren wat deze gewijzigde tekst betreft. We hadden dan ook geen bijdrage in de Raadsvergadering met betrekking tot dit agendapunt.

Er werden door de raad een aantal zienswijzen meegegeven aan het College, dit zijn:

  • Aandacht voor de wijze waarop medezeggenschap binnen het Werkplein Baanzicht Drentse Aa wordt ingevuld.

  • Voor het monitoren, prestatie indicatoren opnemen met percentages uitstroom na 3 jaar en met percentages over het aantal gegronde klachten.

  • Het organiseren en waarborgen van een onafhankelijke klachtenprocedure en klachtenafhandeling door een onafhankelijke commissie.

  • Prestatieafspraken op een adequaat niveau operationaliseren.

  • Cliëntenparticipatie in de uitvoering van de participatiewet vormgeven en de Gemeenteraad van Tynaarlo daarover voor 1 november 2016 informeren.

Gemeentebelangen is akkoord gegaan met het agendapunt en de zienswijzen.