Supermarkt in Ter Borch een stap dichterbij, zijn de bewoners daar blij mee?

14 juni 2016. Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond de Coördinatieregeling met betrekking tot een supermarkt in Ter Borch op de agenda. Deze supermarkt dient een winkeloppervlakte te krijgen van 2000 vierkante meter, met daarnaast 1000 vierkante meter bijgebouwen en nog ongeveer 3000 vierkante meter parkeerruimte.

De Coördinatieregeling moet er voor zorgen dat de wijziging van de bestemmingsplan vereenvoudigd zal gaan plaatsvinden.

Gemeentebelangen Tynaarlo is vanaf het begin tegen de komst van een supermarkt in de nieuwe groene wijk Ter Borch in Eelderwolde geweest. Men is daar over het algemeen gaan wonen omdat het daar rustig, groen, landelijk en veilig was.

Een aantal jaren geleden is er besloten om in deze wijk een supermarkt te plaatsen, niet omdat dit zo goed zou zijn voor de wijk, maar voornamelijk omdat verkoop van appartementen op die locatie niet van de grond wilde komen en de projectontwikkelaar daar met, zeg maar, onverkoopbare grond bleef zitten.De bestemming in Ter Borch liet de vestiging van een supermarkt niet toe.

Aangezien de realisatie van de centrumplannen voor Eelde financieel niet sluitend te krijgen waskwam ineens de Ter Borchse projectontwikkelaar om de hoek kijken. Die wilde ook wel In Eelde investeren, tegelijkertijd werd de raad voorgesteld om de bestemming in Ter Borch te wijzigen. Hiermee ontstond er een koppeling Tussen het Winkelcentrum Eelde en een supermarkt in Ter Borch.Gemeentebelangen is in het belang van de Centrumplannen Eelde destijds schoorvoetend akkoord gegaan met winkelbestemming in Ter Borch.

Maar vanaf het moment dat de koppeling met het realiseren van de centrumplannen in Eelde er niet meer was, vindt onze fractie dat daar geen supermarkt moet komen.

Hiervoor heeft Gemeentebelangen een aantal redenen.

 • Er dient eerst met de inwoners van de wijk Ter Borch gesproken te worden en aan hen de vraag voorgelegd te worden wat zij willen, willen zij een supermarkt, zo ja, hoe groot. Nu wordt het uitsluitend vanuit de ondernemers bekeken.
 • De mensen die in Ter Borch zijn gaan wonen, wisten vanaf het begin dat daar geen supermarkt zou komen, dus men heeft zich daar toentertijd op in gesteld.
 • De inwoners van de wijk hebben al te veel voor hun kiezen gehad, denk daarbij aan de uitbreiding van de gevestigde scholen, het bouwen van een hotel nabij de wijk, de komst van een crematorium aan de rand van de wijk, de komst van een gezondheidscentrum en een afrit van de A7.
 • De komst van deze supermarkt zal er voor zorgen dat de inwoners van Eelderwolde niet meer hun boodschappen in Eelde of Paterswolde zullen gaan doen. Daardoor zullen zij hun niet dagelijkse aankopen ook niet meer in deze winkelcentra doen. Dit levert derving op voor de supermarkten en overige winkels, met het risico dat er winkeliers zijn die hun hoofd niet boven water kunnen houden, wat tot gevolg kan hebben dat er toch leegstand ontstaat in de bestaande centra.

 

Op een eerder moment heeft Gemeentebelangen ook reeds aangegeven dat er eerst onderzocht diende te worden of de inwoners van de wijk Ter Borch wel zaten te wachten op een supermarkt. Maar het College heeft hier geen gehoor aan gegeven. Er is wel een onderzoek uitgevoerd, maar dan op het gebied van de haalbaarheid voor de aannemer en de toekomstige ondernemer die daar zijn supermarkt zal gaan vestigen. Deze ondernemer is op dit moment nog niet bekend, dus het is überhaupt nog maar de vraag of deze er komt.

Gemeentebelangen kon op voorhand ook wel op haar 10 vingers natellen dat een supermarkt daar wel haalbaar is. Maar dat was ook niet het issue.

Wij vinden het erg vreemd en zelfs onbegrijpelijk dat de wethouder, die in de vorige periode als raadslid bij ongeveer ieder agendapunt aangaf dat er wel goed met de burgers gecommuniceerd diende te worden, zelf totaal niet met deze burgers in gesprek gaat. Pas als er plannen liggen wil ze met hen praten, dan kunnen de burgers nog wat bijschaven, maar de vraag wat zij nu precies willen, die stelt ze niet.

Of zal Wethouder van Dijk het antwoord van de bewoners op die vraag al wel vermoeden? Geen supermarkt!

 

Slechts 2 partijen in de gemeenteraad waren het met Gemeentebelangen eens. GroenLinks en Leefbaar deelden de mening dat we op voorhand geen supermarkt in Ter Borch moeten willen bouwen.

Daarmee zeggen de partijen VVD, D66, PvdA, ChristenUnie en CDA dat de bewoners van Ter Borch hen eigenlijk niet echt interesseert.

 

Gegevens over de supermarkt.

 • De winkeloppervlakte van de supermarkt wordt 2000 vierkante meter. Daarmee is deze supermarkt de grootste in de wijde omgeving, zelfs ruim 10% groter dan de Albert Heijn in Paterswolde.
 • De oppervlakte van de bijgebouwen zoals kantoor, kantine en magazijn zal 1000 vierkante meter
 • De parkeerruimte zal mogelijk rond de 3000 vierkante meter
 • De supermarkt wordt niet gebouwd voor de ca. 2000 inwoners van Ter Borch, maar veel meer voor de ruim 7000 inwoners van de gemeente Groningen. Door de aanzuigende werking van de supermarkt zullen de verkeersbewegingen in de wijk enorm toenemen, dit gaat hoogstwaarschijnlijk ten koste van de verkeersveiligheid.

 

Uitslag van de stemming.

Voor alle duidelijkheid hieronder nog even de uitslag over de Coördinatieregeling.voor de supermarkt in Eelderwolde.

Voor deze Coördinatieregeling stemden de partijen

 • VVD;
 • D66;
 • PvdA;
 • CDA;

Tegen stemden de partijen

 • Gemeentebelangen;
 • GroenLinks;

Daarmee werd het voorstel aangenomen met 15 stemmen voor en 8 stemmen tegen.

 

RTV Drenthe heeft naar aanleiding van het agendapunt tijdens de raadsvergadering in Tynaarlo ook een stuk op haar site en op teletekst geplaatst.

Voor dat artikel klikt u op de link hieronder.

Artikel van RTV Drenthe

Aanverwante artikelen.

 

Informatieavond supermarkt Ter Borch

Raadsexcursie Ter Borch, Fractievoorzitter Peter van Es was daarbij aanwezig.

Onderzoek supermarkt uitgevoerd door Bewonersvereniging Ter Borch.

Megasupermarkt Ter Borch slecht voor winkeliers Tynaarlo, gevolgen voor Eelde-Paterswolde worden onderschat

Stop Tynaarlo op bezoek bij Gemeentebelangen.