Dorpsklanken neemt interview af van Peter van Es over behoud bibliotheken.

Peter van Es, onze fractievoorzitter werd uitgenodigd door Peter Tholen, verslaggever van onze plaatselijke krant Dorpsklanken voor een interview voor deze krant. Het interview vond plaats op dinsdag 7 juni in het Punthoes, het gebouw waar de bibliotheek van Eelde gevestigd is.

Het onderwerp van het interview was het behoud van de bibliotheken in onze gemeente.

Hieronder het interview, zoals dat in Dorpsklanken vermeld stond.

 

Onze bibliotheek moet blijven

Door Peter Tholen (Dorpsklanken).

 

De titel van dit artikel is rechtstreeks overgenomen van de poster die breed verspreid is. De nadruk ligt op het woord onze. Want dat vinden duizenden boekenlezers in Tynaarlo: het gaat om onze bibliotheek. Er wordt al een jaar lang fanatiek actie gevoerd om de politiek ervan te overtuigen dat een volwaardige bibliotheek in alle drie de kernen van Tynaarlo een levensvoorwaarde is. Maar de politici schijnen het krachtige signaal van de actievoerders maar niet te willen begrijpen. En de inwoners van Tynaarlo begrijpen al helemaal niets meer van een halsstarrig College en een meegaande raad. Er ligt dus een stevig conflict. Tijd om eens te praten met de Eeldenaar die de gemeenteraad kent als zijn broekzak: Peter van Es van Gemeentebelangen.

 

Punt 1.

Niemand snapt meer wat de politici van Tynaarlo bezielt. Doen ze maar wat? Begrijpen ze wat er leeft? Eerst hard bezuinigen zonder plan, dan een klein beetje uitstel, maar nog steeds is er geen oplossing.

Eeldenaar Peter van Es (55) is al sinds mensenheugenis fractievoorzitter van Gemeentebelangen. Hij probeert het uit te leggen. “In 2013 zat Tynaarlo met de financiën in zwaar weer. De toekomst, het was nog crisis, was onzeker, vooral ook met de overheveling van de WMO-taken naar gemeenten. Niemand die kon voorspellen hoe dat zou uitpakken. Harde bezuinigingen waren noodzakelijk. Gemeentebelangen steunde dat. Ook de bibliotheken ontkwamen daar niet aan. Meer dan de helft van het budget zou in 2018 moeten zijn geschrapt. College en raad meenden dat dat moest, zeker gezien de veranderende lees en leengewoonten in Nederland, meer digitaal boeken kiezen en die via de e-reader lezen. Maar wat bleek? Het financiële klimaat verbeterde. De gemeente hield geld over aan de WMO, er viel voor gemeenten een stevig rentevoordeel van het Rijk te noteerden en er werd negen ton bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. Totaal 6,1 miljoen euro aan meevallers, waarvan echter alleen die negen ton min of meer structureel zijn. Je moet je dat zo voorstellen: Als je niet met vakantie gaat houd je éénmalig je vakantiegeld over. Dat is een incident. Het voordeel is direct weer weg als je daar een bankstel voor koopt. Het schiet niet op als je daarvan een lijfrente zou kopen. Het College van B en W berekende dat er van die 6.1 miljoen een bedrag van 3,4 miljoen aan ‘vrij besteedbare ruimte’ zou zijn en vulde dat zelf al grotendeels in met zaken als achterstallig wegenonderhoud en toch weer wat meer ambtenaren. Die meevaller was de aanleiding voor de actievoerders om een vinger achter al dat geld te krijgen. De oppositie in de raad zag in dat daarmee ook de bezuinigingen op de bibliotheken geheel of gedeeltelijk ongedaan kon worden gemaakt, een kwestie van nieuwe keuzes maken. Vervolgens werd het 31 mei, de dag dat tegen heug en meug het agendapunt bibliotheken moest worden behandeld. Maar het College was er –nog steeds- niet klaar voor, had nog steeds geen uitgewerkt plan. De uitkomst van die raadsvergadering was voor mij teleurstellend, een uitstelletje van een paar maanden, terwijl wij graag hadden gezien dat tot een uitstel minstens tot 2018 zou zijn besloten. Dan was het een zwaar item geworden voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Maar de PvdA stemde helaas met de coalitie mee. Ik snap dat de inwoners er niet veel meer van begrijpen.”

 

Punt 2.

Hoe kijkt de politiek tegen de steeds maar doorlopende acties aan? Laat maar waaien, het gaat wel over of komt toch de massaliteit en de diepgevoelde sympathie voor onze bibliotheken over? En, heel belangrijk, hebben de acties ook effect?

Van Es moet even lachen. Niet vanwege de onzin van al die acties, maar om wat hij er zelf van heeft gemerkt. “Ik heb honderden e-mails gekregen. Heel veel heel leuke reacties. Mensen zijn er helemaal van overtuigd dat de bibliotheken in volle omvang moeten blijven. De acties komen vooral uit Yde, Vries en Eelde-Paterswolde. Zuidlaren blijft wat achter, maar daar wordt ook het minst in de bieb gesneden. Ook op Facebook draaien de acties geweldig. Ik heb zeker 150 email beantwoord, maar ik red het niet meer om echt iedereen een goede reactie te geven. Komt ook om dat ik niet alle emailadressen van al die ondertekenaars heb. Je moet weten dat de raadsleden die acties heel erg waarderen. En natuurlijk hebben ze effect. Jazeker hebben we in 2013 uiterst serieus beslist over de noodzaak van veranderingen. En even natuurlijk zijn volksvertegenwoordigers, let op het woord, gevoelig voor wat inwoners nu massaal hebben te melden. Het zou gek zijn als het niet zo was. Wat er nu gebeurt, is dat de raad zich herbezint. Dat wil niet zeggen dat de bezuinigingen zomaar even worden teruggedraaid. Want het is nog steeds zo dat we moeten kiezen, of jeugdsozen in stand houden, of wegenonderhoud plegen, of niet snijden in de bibliotheken. GroenLinks, Leefbaar Tynaarlo en Gemeentebelangen hebben de acties al in daden omgezet, een motie van treurnis, een motie om uitstel en wat Gemeentebelangen betreft in oktober een besluit om de bezuinigingen teniet te doen. Laten de actievoerders vooral doorgaan. Niet stoppen nu, want de kans is er dat het werkt.”

 

Punt 3.

Mooi verhaal, maar hoe luidt nu het standpunt van jouw eigen partij, Gemeentebelangen?

Peter van Es heeft deze vraag wel verwacht. Hij realiseert zich dat een nieuw standpunt weloverwogen moet zijn. “Gemeentebelangen ziet, om daar mee te beginnen, een veranderende leen- en leescultuur in Nederland. Maar in Tynaarlo zijn we daar, zo realiseren we ons nu, nog veel minder mee bezig. Hier willen de lezers nog vooral boeken van de plank kunnen uitkiezen en willen ze lezen vanaf echt papier. Het gaat mezelf net zo, ik lees liever een boek met een kaft dan iets van een e-reader. Gemeentebelangen vond en vindt dat alle wettelijke taken van de bibliotheek in elk van de drie kerndorpen overeind moeten blijven. Mensen houden juist ook van hun bibliotheek omdat ze er andere mensen ontmoeten, cultuur kunnen opsnuiven, informatie op elk gebied kunnen vinden en ja, ook omdat ze boeken kunnen lenen. We willen dus dat in alle drie dorpen volwaardige bibliotheken over blijven. Er is geen reden dat de bieb in Eelde kleiner moet zijn dan die in Zuidlaren. Die keuze is alleen gemaakt vanwege het goedkoopste model. En het Punthoes is nu eenmaal een erg duur gebouw. Door een verhuizing van de bibliotheek naar of Groote Veen of bijvoorbeeld de Centrumschool bespaart het  minimaal een ton per jaar. Structureel geld. Gemeentebelangen wil dat hier met de nieuwbouw van het MFA Groote Veen rekening mee wordt gehouden. Niet twee kamertjes met boeken, maar een ruimte waar alle bibliotheekfuncties tot hun recht komen. De conclusie van wat we inhoudelijk willen is het geheel terugdraaien van de voorgenomen bezuinigingen. En dat kan, want financieel staan we er in Tynaarlo weer een stuk beter voor.

Punt 4.

Waar gaat het op uitdraaien? Ze deden een plas en het bleef als het was, of durft de politiek nu een nieuw standpunt in te nemen?

Van Es denkt een paar seconden diep na. Koffiedikkijken en als-vragen zijn valkuilen voor politici. Maar hij durft het aan. “Eerst wat ik zeker weet. GroenLinks, Leefbaar Tynaarlo en Gemeentebelangen zijn er voor dat de bezuinigingen drastisch worden teruggedraaid. Maar dan ben je er nog niet. De PvdA hinkt nog te veel, zijn ontevreden met de gang van zaken maar durfden niet verder te gaan dan een half jaar uitstel. Gemeentebelangen begrijpt het als er goed redenen zijn om te bezuinigen, maar met het signaal van de vele actievoerders moet absoluut iets worden gedaan. Als ik het door de oogharen bekijk, verwacht ik dat een deel van de bezuinigingen wordt teruggedraaid en dat ook Vries een goede bibliotheek houdt. Het College krijgt door het uitstel nog meer tijd om met een goed plan te komen. Al was het maar een overgangsmodel. Ik zelf zou willen dat het een onderwerp wordt voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Hoe dichter bij die komen, hoe meer de politieke partijen zullen gaan bewegen. Dus nogmaals, de actievoerders zullen zich realiseren dat ze door moeten gaan. Ik wens ze veel succes.”

 

Aanverwante artikelen.

College Tynaarlo krijgt motie van treurnis.

Bibliotheken Tynaarlo lucht door motie?